Ο Αυτοσχεδιασμός με όρους και διάθεση παιχνιδιού με την Σοφία Μαυραγάνη και τη Μαίρη Ράντου

Ο Αυτοσχεδιασμός με όρους και διάθεση παιχνιδιού με την Σοφία Μαυραγάνη και τη Μαίρη Ράντου

19/12/2015- 20/12/2015

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του παινχιδιού για να προσεγγίσουμε την τεχνική του αυτοσχεδιασμού και να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας ως αυτοσχεδιαστές.

Με τη βοηθεία ενός από τα βασικά αντικείμενα παιχνιδιού, της μπάλας, θα εξασκήσουμε τη δυνατότητα του σώματος να αντιδρά στιγμιαία και αντανακλαστικά καθώς και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται ερεθίσματα.

Εργαλεία και στρατηγικές αυτοσχεδιασμού θα εφαρμοστούν τόσο πάνω σε χορογραφημένο και κατευθυνόμενο μέσω συγκεκριμένων οδηγιών και εικόνων κινησιολογικό υλικό όσο και σε ελεύθερο.

Το σεμινάριο είναι εμπειρικό και παιγνιώδες και με αυτό το τρόπο εμπλουτίζει τα ερμηνευτικά και κινησιολογικά εργαλεία των συμμετεχόντων, διεγείρεi τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, δυναμώνει την αποφασιστικότητα, τη καθαρότητα των επιλογών, τη δυνατότητα εστίασης και απελευθερώνει τις εν δυνάμει καλλιτεχνικές τους δυνατότητες.

Αυτό που τελικά μελετάμε είναι πώς η διαδικασία παιχνιδιού μας εισάγει στη τέχνη του αυτοσχεδιασμού προσδιορίζοντας τη τέλεια ισορροπία μεταξύ αυστηρών κανόνων και εκφραστικής ελευθερίας.

Το σεμινάριο αποτελεί το πρώτο κύκλο μιας σειράς σεμιναρίων, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς συνολικά ή μεμονωμένα.

19 – 20 Δεκεμβρίου 2015 17:00 – 20:00