Ο Αυτοσχεδιασμός με όρους και διάθεση παιχνιδιού με την Σοφία Μαυραγάνη και τη Μαίρη Ράντου

19 – 20 Δεκεμβρίου 2015 17:00 – 20:00

Στο σεμινάριο χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του παινχιδιού για να προσεγγίσουμε την τεχνική του αυτοσχεδιασμού και να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας ως αυτοσχεδιαστές.

Με τη βοηθεία ενός από τα βασικά αντικείμενα παιχνιδιού, της μπάλας, θα εξασκήσουμε τη δυνατότητα του σώματος να αντιδρά στιγμιαία και αντανακλαστικά καθώς και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται ερεθίσματα.

Εργαλεία και στρατηγικές αυτοσχεδιασμού θα εφαρμοστούν τόσο πάνω σε χορογραφημένο και κατευθυνόμενο μέσω συγκεκριμένων οδηγιών και εικόνων κινησιολογικό υλικό όσο και σε ελεύθερο.

Το σεμινάριο είναι εμπειρικό και παιγνιώδες και με αυτό το τρόπο εμπλουτίζει τα ερμηνευτικά και κινησιολογικά εργαλεία των συμμετεχόντων, διεγείρεi τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, δυναμώνει την αποφασιστικότητα, τη καθαρότητα των επιλογών, τη δυνατότητα εστίασης και απελευθερώνει τις εν δυνάμει καλλιτεχνικές τους δυνατότητες.

Αυτό που τελικά μελετάμε είναι πώς η διαδικασία παιχνιδιού μας εισάγει στη τέχνη του αυτοσχεδιασμού προσδιορίζοντας τη τέλεια ισορροπία μεταξύ αυστηρών κανόνων και εκφραστικής ελευθερίας.

Το σεμινάριο αποτελεί το πρώτο κύκλο μιας σειράς σεμιναρίων, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς συνολικά ή μεμονωμένα.