Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού και Χορογραφίας με τη Maya M. Carroll

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού και Χορογραφίας με τη Maya M. Carroll

“THE INSTRUMENT: working with Rhythm and Sound”

19/12/2019 – 22/12/2019

Αναπτύσσοντας τρόπους ακρόασης μέσω του σώματος που χορεύει, το εργαστήρι αυτό δίνει έμφαση στην αισθητηριακή πρόσληψη του ήχου μέσω της ακοής και στην κιναισθητική αντίληψη του ρυθμού και του σωστού timing. Η σε βάθος εξερεύνηση αυτών των λειτουργιών τούς επιτρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τη ροή και την παύση όταν συνθέτουμε χορευτικές φράσεις.

Η δουλειά που γίνεται στο εργαστήριο απορρέει από το σώμα και την αισθητηριακή του ευφυΐα: αναγνώριση του ήχου μέσω της αφής και της δόνησης, συνειδητοποίηση της φυσικής μας εγρήγορσης κατά τις διακυμάνσεις της ρυθμικής ορμής, βάσει της οποίας ενεργούμε, κινούμαστε, χορεύουμε. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για αυθόρμητες χορευτικές συνθέσεις, στις οποίες θα εστιάσουμε τη μελέτη μας, παρατηρώντας χορογραφικούς συνδυασμούς.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε χορευτές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον αυτοσχεδιασμό και τη σωματική περφόρμανς. Είναι απαραίτητη μια στοιχειώδης κινησιολογική εμπειρία.

Maya M. Carroll

Maya M. Carroll is an independent choreographer, performer, mentor and teacher, based in Berlin since 2004. In the past sixteen years Maya has created over 30 works from solo to extended group pieces. She has collaborated with artists and performers from diverse backgrounds; dancers, visual artists, poets, musicians, actors, opera singers, stage and light designers. Maya has been making dance independently as well as being commissioned to create pieces for state theaters, independent companies and dance academies. She leads masterclasses and workshops in Europe and abroad, extensively developing her teaching methods alongside her artistic work. Her performance is anchored in the meeting point between the tangible and imagined; reality and myth, drawn from and towards the limitless expression of the dancing body.

www.theinstrument.org