Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού με την Abigail Yager

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού με την Abigail Yager

02/06/2018 -03/06/2018

Τα σεμινάρια της Abigail Yager είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προάγουν τη συνειδητότητα. Επηρεασμένα από τη χορογραφική δουλειά της Trisha Brown και αντλώντας στοιχεία από διάφορες τεχνικές, όπως, μεταξύ άλλων, την Alexander Technique, τη Yoga, το Qi Gong, και την Klein Technique, τα μαθήματα της Abigail Yager ενσωματώνουν διάφορες σωματικές ποιότητες ως σημαντικά δομικά στοιχεία της τεχνικής του σύγχρονου χορού, με την έμφαση να δίνεται στη μελέτη του βάρους και της βαρύτητας· στη μηχανική ακρίβεια και τη χωρική καθαρότητα· και στην βελτίωση της ροής και της σαφήνειας. Ανοιχτά και αυτοσχεδιαστικά κάποιες στιγμές, προσεκτικά δομημένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κάποιες άλλες, ωθούν τους χορευτές να αναμετρηθούν με τις φαινομενικά αντιφατικές απαιτήσεις της ελευθερίας και της φόρμας.

Σε όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων η Yager παρακινεί τους συμμετέχοντες σε στοχασμό στο πλαίσιο του οποίου παροτρύνονται να εξετάσουν διάφορα ερωτήματα, όπως:

  • Πώς ορίζεται η δύναμη;
  • Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βαρύτητα και την ορμή προς όφελός μας;
  • Πώς οι ρόλοι των αισθήσεων, της σκέψης και της αντίδρασης επιφέρουν ορατή αλλαγή στον χορό κάποιου;
  • Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη λειτουργία και στον σχεδιασμό;
  • Τι σημαίνει release και πώς διαφέρει από το relax ή το collapse;

Σάββατο 2 Ιουνίου 13:00 – 18:00
Κυριακή 3 Ιουνίου 11:00 – 17:00

Abigail Yager

Abigail Yager danced with the Trisha Brown Company from 1995–2002 during which time she also served as Ms. Brown’s musical assistant. As a reconstructor of Ms. Brown’s choreography, she has worked with Candoco (London, England), Lyon Opera Ballet (Lyon, France), at La Monnaie National Opera of Belgium (Brussels, Belgium), Le Festival International d’Art Lyrique (Aix-en-Provence, France), and has directed educational projects at the Taipei National University of the Arts, The Theatre Academy Helsinki, The Five College Dance Department, The Ohio State University, the American Dance Festival and at P.A.R.T.S. Ms. Yager has taught at various venues including the Kyoto International Dance Festival, Independent Dance at Siobhan Davies Studios, Le Centre Choréographique National de Rennes et de Bretagne. She served as the External Examiner for the M.A. in Contemporary Dance at the Irish World Academy of Music from 2009-2013, was Guest Professor at National Taiwan University of the Arts from 2010-2012 and 2003-2005, Guest Professor at Taipei National University of the Arts in 2011, Visiting Associate Professor at The Ohio State University from 2006-2010 and Guest Professor at Korean National University of the Arts from 2005-2006. She has been on the faculty at the American Dance Festival since 2003 and is currently an Assoicate Professor and the Assistant Dean of Contemporary Dance at the University of North Carolina School of the Arts.