Σεμινάριο με την Σταυρούλα Σιάμου

Σεμινάριο με την Σταυρούλα Σιάμου

Μένουμε ζωντανοί!
(διαβάζεται με συνοδεία το Staying Alive των Bee Gees)

6, 13, 20 και 27/6/2020

Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς, μένουμε 1,5 μέτρο απόσταση. Όλοι συμμορφωνόμαστε, όλοι ακολουθούμε, όλοι καταλαβαίνουμε. Πόσο όμως καταλαβαίνουμε; Τι σημαίνει για το ανθρώπινο σώμα αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση;

Πρώτο εργαλείο δεν είναι η άρνηση, αλλά η κατανόηση. Με τα εργαλεία του αυτοσχεδιασμού: παρατήρηση, ενσυναίσθηση, αναδιάταξη.

Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κινητικά τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει τις ζωές όλων μας ,ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο να την οδηγήσουμε παρακάτω έτσι ώστε να μη μας διαμορφώνει μόνο, αλλά να την επηρρεάζουμε και να τη διαμορφώνουμε και εμείς.

Σάββατο 6, 13, 20 και 27/6 2020 16.30 – 18.00