χορός κίνηση ρυθμός

Το Γαλάζιο Πουλί
Μάιος 2017

Ανοικτό Μάθημα
Ιούνιος 2016

Ανοικτό Μάθημα
Ιούνιος 2016

Ανοικτό Μάθημα
Ιούνιος 2016

"Τα διόδια
της φαντασίας"
Μάιος 2016

" Οι δραπέτες
της σκακιέρας "
Θέατρο Coronet,
Μάιος 2011

" Περπατώ εις
το δάσος "
Θέατρο Coronet,
Μάιος 2009

" Το Φεγγαράκι
πάει εκδρομή "
Θέατρο Coronet,
Μάιος 2007

Ανοικτό Μάθημα
Ιούνιος 2006