χορός κίνηση ρυθμός

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού
με το Nico Monaco

5 - 8 Ιουλίου 2017
10:00 - 13:30

Ο Nico Monaco, χορευτής των Akram Khan και Emio Greco, rehearsals director στην ομάδα Zfin Malta, θα δώσει στο studio Χορός Κίνηση Ρυθμός, ενα εντατικό workshop τεσσαρων ημερών.

The workshop is open to any type of dancer/performer who is interested in exploring the research and the articulation of their own movement through an intense improvisation that connects the ideas of breath, mind, inner/outer space, time and repetition. The participants will explore their own creativity and strengthen their performative skills through choreographic tasks and share throughout the session the acquired knowledge with the rest of the group.