χορός κίνηση ρυθμός

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού
με τον Nico Monaco

Τεχνική/Ρεπερτόριο

02 - 04 Δεκεμβρίου 2016
Παρασκευή 18:00 - 22:00
Σάββατο 11:00 - 15:00
Κυριακή 11:00 - 14:00