χορός κίνηση ρυθμός

facebook

 

 

 

Maya M. Carroll / THE INSTRUMENT:

 

working with Rhythm and Sound

 

Ten Horizons_1 photo by Gadi    Dagon

Αναπτύσσοντας τρόπους ακρόασης μέσω του σώματος που χορεύει, το εργαστήρι αυτό δίνει έμφαση στην αισθητηριακή πρόσληψη του ήχου μέσω της ακοής και στην κιναισθητική αντίληψη του ρυθμού και του σωστού timing. Η σε βάθος εξερεύνηση αυτών των λειτουργιών τούς επιτρέπει να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε τη ροή και την παύση όταν συνθέτουμε χορευτικές φράσεις.

 

Η δουλειά που γίνεται στο εργαστήριο απορρέει από το σώμα και την αισθητηριακή του ευφυΐα: αναγνώριση του ήχου μέσω της αφής και της δόνησης, συνειδητοποίηση της φυσικής μας εγρήγορσης κατά τις διακυμάνσεις της ρυθμικής ορμής, βάσει της οποίας ενεργούμε, κινούμαστε, χορεύουμε. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για αυθόρμητες χορευτικές συνθέσεις, στις οποίες θα εστιάσουμε τη μελέτη μας, παρατηρώντας χορογραφικούς συνδυασμούς.

 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε χορευτές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον αυτοσχεδιασμό και τη σωματική περφόρμανς. Είναι απαραίτητη μια στοιχειώδης κινησιολογική εμπειρία.