χορός κίνηση ρυθμός

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού και Χορογραφίας με τη Maya M. Carroll

"The Instrument -
Dance Composition and Aliveness"

28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου
10:30 - 14:30