χορός κίνηση ρυθμός

Πρόγραμμα Μαθημάτων

*Βρισκόμαστε υπό δημιουργία νέων ομάδων. Το πρόγραμμα θα είναι ενημερωμένο στις 15/9.*
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολης.

Αίθουσα Α

  Παρασκευή

4.30-5.30  Γυμναστική Παιδιών
5.30-6.30  Σύγχρονο 1 Παιδιών
6.30-7.30  Σύγχρονο 2 Παιδιών
7.30-8.30  BodyMindMomentum
(Γυμναστική)
8:30-09:30 Σύγχρονο Ενηλίκων
Αρχαρίων

Αίθουσα Β

Δευτέρα

5:30-6:30 BodyMindMomentum
(Γυμναστική)
6:30-7:30 Σύγχρονο Ενηλίκων
Αρχάριο
7:30-8:30 Pilates

Τρίτη

7:30-8:30 Jazz

Πέμπτη

6:30-7:30 Hip Hop 1
7:30-8:30 Jazz

Τετάρτη

5:30-6:30 BodyMindMomentum
(Γυμναστική)

7:30-8:30 Pilates