χορός κίνηση ρυθμός

31682387_977282969142779_8496225900319211520_n

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού με την Abigail Yager

"A negotiation between freedom and form"

Σάββατο 2 Ιουνίου 13:00 - 18:00
Κυριακή 3 Ιουνίου 11:00 - 17:00

Τα σεμινάρια της Abigail Yager είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προάγουν τη συνειδητότητα. Επηρεασμένα από τη χορογραφική δουλειά της Trisha Brown και αντλώντας στοιχεία από διάφορες τεχνικές, όπως, μεταξύ άλλων, την Alexander Technique, τη Yoga, το Qi Gong, και την Klein Technique, τα μαθήματα της Abigail Yager ενσωματώνουν διάφορες σωματικές ποιότητες ως σημαντικά δομικά στοιχεία της τεχνικής του σύγχρονου χορού, με την έμφαση να δίνεται στη μελέτη του βάρους και της βαρύτητας· στη μηχανική ακρίβεια και τη χωρική καθαρότητα· και στην βελτίωση της ροής και της σαφήνειας. Ανοιχτά και αυτοσχεδιαστικά κάποιες στιγμές, προσεκτικά δομημένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια κάποιες άλλες, ωθούν τους χορευτές να αναμετρηθούν με τις φαινομενικά αντιφατικές απαιτήσεις της ελευθερίας και της φόρμας.

Σε όλη τη διάρκεια των σεμιναρίων η Yager παρακινεί τους συμμετέχοντες σε στοχασμό στο πλαίσιο του οποίου παροτρύνονται να εξετάσουν διάφορα ερωτήματα, όπως:

• Πώς ορίζεται η δύναμη;
• Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βαρύτητα και την ορμή προς όφελός μας;
• Πώς οι ρόλοι των αισθήσεων, της σκέψης και της αντίδρασης επιφέρουν ορατή αλλαγή στον χορό κάποιου;
• Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη λειτουργία και στον σχεδιασμό;
• Τι σημαίνει release και πώς διαφέρει από το relax ή το collapse;