χορός κίνηση ρυθμός

facebook

Δεύτερο επίπεδο

παιδιά 6-8 χρόνων

 

Τώρα, το παιδί είναι πλέον έτοιμο να ενσωματώσει καλύτερα τους κανόνες τεχνικής, πάντα μέσα από την ευρηματικότητα, τον αυτοσχεδιασμό, τη δημιουργική κίνηση και την ψυχική απελευθέρωση.

 

• Εμπνέουμε στα παιδιά την πειθαρχία, μέσα από την εκμάθηση της κινησιολογίας που αναλογεί στην ηλικία και την ωριμότητά τους.

 

• Αρχίζουμε τη συστηματικότερη επαφή τους με τη χορευτική ορολογία, τις κινητικές απαιτήσεις, την προγραμματισμένη πρόοδο. Ξέρουμε ότι το σώμα τους είναι πλέον έτοιμο για πιο εντατική και οργανωμένη άσκηση.

 

• Φροντίζουμε πάντα να καθοδηγούμε μεθοδικά τα παιδιά στη χοροκινητική ύλη με παράλληλη εμβάθυνση στη μαγεία της μουσικής και του ρυθμού.

 

• Θέλουμε το παιδί να περάσει τη σημαντική αυτή ηλικιακή πύλη, κατανοώντας ότι ασχολείται σοβαρά με το χορό και να μπει ώριμα πλέον στο επόμενο, ακόμα πιο συστηματικό επίπεδο

VDS_3522