χορός κίνηση ρυθμός

14184547_300296183672073_3868220631918584546_n

Πρώτο επίπεδο
προνήπια-νήπια, 4-6 χρόνων

Στο πρώιμο και πολύ κρίσιμο αυτό στάδιο, εισάγουμε τους μικρούς μας μαθητές στα μυστικά του χορού με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς καταπόνηση του ασχημάτιστου παιδικού σώματος.

• Προσέχουμε να μην “κλειδώσουμε” τα σώματα των μικρών με άκαμπτη και σκληρή εκμάθηση τεχνικών.

• Η χοροκινησιολογία μεταδίδεται μέσα από το παιχνίδι με τη φαντασία. Προσαρμόζουμε τα κινητικά παραγγέλματα σε ανάλογες εικόνες, που ταυτίζονται στο μυαλό του παιδιού με την κάθε κίνηση. Για παράδειγμα, προτιμάμε να “πιάσουμε τα αστέρια” ή να διδάξουμε το “πέταγμα του αετού” και τον “καλπασμό του αλόγου”, τεντώνοντας το παιδικό σώμα ή μαθαίνοντας τα χορευτικά βήματα.

• Η ενσωμάτωση στην ομάδα γίνεται με σεβασμό στην πρώιμη παιδική προσωπικότητα, έτσι ώστε το παιδί να χαίρεται να ακολουθεί και όχι απλά να υπακούει.

• Ταυτόχρονα με την κίνηση, δίνουμε μεγάλη σημασία στην εξοικείωση του μικρού παιδιού με το ρυθμό και στο ξύπνημα του σώματος μέσω της μουσικής. Θέλουμε να αγαπήσει τη μουσική, να τη νιώσει στο σώμα του καθώς εκφράζεται κινητικά.

• Σε αυτή την ηλικία, ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα, την ελευθερία και τη χαρά της συμμετοχή στην ομάδα.