χορός κίνηση ρυθμός

Ένας νέος χώρος για τη σχολή μας...

Μια νέα μεγαλύτερη στέγη,
για να χωρέσουμε ακόμη περισσότερη αγάπη
για το χορό, την κίνηση και τον ρυθμό!

Να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη ωθηση στην τέχνη.
Η νέα μας αρχή στηρίζεται στην δική σας εμπιστοσύνη.